RTSH 24 Live

Teknologji

Nxitja e investimeve në 5G, draftligj i ri për komunikimet elektronike

01/11/2022

Nxitja e investimeve në 5G, draftligj i ri për komunikimet elektronike

Qeveria ka vendosur të rishikojë kuadrin ligjor sa i takon komunikimeve elektronike duke prezantuar tashmë për konsultim një draft ligj të ri i cili ndalet ndër të tjera edhe tek teknologjia 5G. 

Në relacion thuhet se projekti ka si qëllim të rishikojë dhe përmirësojë kuadrin e përgjithshëm rregullator për komunikimet elektronike, me qëllim nxitjen e investimeve për rrjetet e komunikimeve elektronike me kapacitete shumë të larta (VHCN), si ato me fibër optike, ashtu edhe ato wireless (5G).

Sa i takon investimeve në rrjetin 5 G drafti nënvizon konkretisht ofrimin e sigurisë në këto rrjete. 

/ rtsh.al /