RTSH 24 Live

Kuriozitete

Logjike, ekzistenciale apo gjuhësore, lloje të ndryshme të inteligjencës

20/09/2023

Logjike, ekzistenciale apo gjuhësore, lloje të ndryshme të inteligjencës

Inteligjenca është aftësia për të mësuar, kuptuar ose për t’u përballur me situata të reja ose të vështira.

Ndodh shpesh, sidomos gjatë adoleshencës, që të kuptojmë se jemi më të përshtatshëm për gjuhë sesa matematikë, ose anasjelltas. Ose që proceset tuaja të të menduarit janë të ndryshme nga ato të një shoku ose shoku të klasës.

Ky aspekt nuk varet vetëm nga interesat personale, por edhe nga mënyra se si funksionon truri ynë.

Në fakt, mënyra se si ne përpunojmë informacionin është e ndryshme nga personi në person, por mund të grupohet në disa kategori të paracaktuara.

Disa janë më të predispozuar për punën krijuese, të tjerët për marrëdhëniet me njerëzit e tjerë, të tjerë mund të dëgjojnë dhe kuptojnë muzikën në një mënyrë të paimagjinueshme për të tjerët.

Sipas një studimi të kryer duke filluar nga vitet 1980 nga psikologu amerikanHoward Gardner, ne kemi lloje të reja të inteligjencës së ndryshme.

Inteligjenca natyraliste

Është aftësia për të identifikuar marrëdhëniet midis objekteve natyrore, por në të njëjtën kohë edhe për të imagjinuar mjedise dhe eksperimente që kanë natyrën si subjekt. Zakonisht mendja është e predispozuar të punojë si biolog, gjeolog, seleksionues apo fermer.

Inteligjenca ekzistenciale/teorike

Kjo inteligjencë përcakton një aftësi të madhe për të arsyetuar si për veten ashtu edhe për botën e rrethanave, duke u përpjekur të gjejë përgjigjet për çështjet e mëdha të jetës. Fizikanët dhe filozofët zakonisht zotërojnë këtë lloj mendjeje.

Inteligjenca intrapersonale

Kjo inteligjencë përcakton një shkallë të madhe të introspeksionit dhe në përgjithësi një aftësi të mirë për të transmetuar emocionet e dikujt te të tjerët. Aktorët, sipërmarrësit apo shkrimtarët zakonisht kanë këtë lloj inteligjence.

Inteligjenca trupore/kinetike

Siç sugjeron edhe emri, kjo lloj inteligjence përcakton një aftësi dhe zotërim të madh të lëvizjeve trupore, edhe në lidhje me komunikimin joverbal. Sportistët janë shprehja më e mirë e këtij lloji të trurit.

Inteligjenca ndërpersonale

Politikanët dhe tregtarët janë zakonisht mjeshtër të këtij lloji të inteligjencës, gjë që e bën shumë më të lehtë se të tjerët kontaktin me njerëzit e tjerë, duke njohur menjëherë ndjenjat dhe emocionet e tyre dhe gjithashtu duke kuptuar menjëherë se si të lidhen me ta.

Inteligjenca muzikore

Kjo inteligjencë ju bën natyrshëm të aftë të dalloni tingujt dhe ritmet. Për shembull, ata që kanë zë të përsosur janë zakonisht kujdestarët e këtij lloji të mendjes. Këngëtarët, kompozitorët dhe instrumentistët në të shumtën e rasteve e kanë natyrshëm këtë aftësi, ose në çdo rast kalojnë një pjesë të madhe të jetës së tyre duke trajnuar këtë lloj talenti.

Inteligjenca gjuhësore/verbale

Kjo inteligjencë përcakton një thjeshtësi më të madhe, për shembull, në mësimin e gjuhëve. Forma e preferuar e të shprehurit për këta njerëz është të shkruarit dhe të folurit, gjë që ata e shohin shumë të natyrshme. Ndër punët më të përshtatshme për këtë lloj inteligjence janë poeti, shkrimtari, gazetari, avokati, madje edhe mësuesi.

Inteligjenca logjike/matematikore

Kjo inteligjencë shpërblen logjikën. Prandaj, subjektet që zhvillojnë këtë lloj aftësie janë në gjendje të gjejnë marrëdhënie të qarta dhe lidhje logjike midis problemeve, si dhe të priren për të studiuar matematikë dhe fizikë. Shkencëtarët, inxhinierët dhe shkencëtarët kompjuterikë zakonisht shfrytëzojnë këtë formë të veçantë të inteligjencës.

Inteligjenca vizuale/hapësinore

Kjo aftësi është shumë interesante dhe ju lejon të mendoni dhe shikoni hapësirën dhe dimensionet në një mënyrë shumë më të thjeshtë dhe pothuajse automatike. Prandaj, përfaqësimi i objekteve në një hapësirë ​​fizike, si dhe vizatimi dhe leximi i hartave, nuk do të jetë gjithashtu problem. Piktori, stilisti dhe arkitekti janë zakonisht disa nga punët për të cilat kjo inteligjencë është më e dobishme.

/rtsh.al/