RTSH 24 Live

Teknologji

Qeveria rumune harton procedurat për dhënien me koncesion perimetra në det të hapur për fermat me erë

05/07/2022

Qeveria rumune harton procedurat për dhënien me koncesion perimetra në det të hapur për fermat me erë


Qeveria rumune po harton procedurat për dhënien me koncesion perimetra në det të hapur për fermat me erë, njofton Romania Insider.

Tarifa do të jetë një kriter i detyrueshëm përzgjedhjeje në procedurën e dialogut konkurrues.

Kriteret e tjera do të synojnë kapacitetin teknik, ekonomik, financiar dhe profesional të konkurrentëve.

"Licenca për ndërtimin e parkut me erë në det të hapur i jep të licencuarit të drejtën të ndërtojë një fermë me erë në det të hapur në një vend të caktuar dhe përfshin kushte në lidhje me specifikimet teknike të projektit. Vënia në punë e parkut me erë në det të hapur do të bëhet brenda dhjetë viteve nga data data e dhënies së licencës”, parashikohet në projektaktin normativ.

Sipas Bankës Botërore, Rumania mund të zhvillojë ferma me erë në det të hapur me një kapacitet të instaluar kumulativ prej 72 GW. (Sipas Romania Insider)