RTSH 24 Live

Ekonomi

Zyrtarizohet Agjensia e Inteligjencës Financiare për paratë e “pista”

06/02/2024

Zyrtarizohet Agjensia e Inteligjencës Financiare për paratë e “pista”

Qeveria shqiptare ka vendosur ti hapi rrugë ristrukturimit të Drejtorisë së Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të Parave. 

Ajo do të quhet  Agjencia e Inteligjencës Financiare. 

Kjo agjenci do të funksionojë si qendër kombëtare e ngarkuar me mbledhjen, analizimin dhe shpërndarjen tek agjencitë e zbatimit të ligjit të të dhënave për veprimtaritë e mundshme të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit. 

Një ndër funksionet e saj do të jetë shkëmbimi i informacionit me prokuroritë e juridiksionit të përgjithshëm, Prokurorinë e Posaçme, Policinë e Shtetit, Byronë Kombëtare të Hetimit, Shërbimin Informativ të Shtetit dhe autoritetet e tjera kompetente të zbatimit të ligjit apo të inteligjencës për çështjet e pastrimit të produkteve të veprës penale, veprat penale ose veprimtaritë kriminale që gjenerojnë produkte të veprës penale dhe financimit të terrorizmit. Ndërveprimi dhe bashkëpunimi i të gjithë këtyre aktorëve, ka bërë që Shqipëria të dalë nga lista gri e pastrimit të parave. 

 

/ rtsh.al /