RTSH 24 Live

Aktualitet

Të përfshirë në veprimtari kriminale-Prokuroria e Fierit sekuestron 37 pasuri me vlerë 2.5 mln euro të dy vëllezërve

21/11/2023

Të përfshirë në veprimtari kriminale-Prokuroria e Fierit sekuestron 37 pasuri me vlerë 2.5 mln euro të dy vëllezërve

Prokuroria e Fierit ka sekuestruar 37 pasuri me vlerë 2.5 milionë euro të dy vëllezërve të përfshirë në veprimtarinë kriminale të lëndëve narkotike.

Prokuroria Fier ka sekuestruar pasuri të paluajtshme e të luajtshme, llogaritë bankare, shumave monetare dhe pasurive të shoqërive tregtare, etj, me vlerë mbi 2.5 milion euro, të dyshuara me prejardhje nga veprimtaria kriminale të dy vëllezërve J.H. e G.H., si më poshtë:

Pasuri të llojit “njësi shërbimi”, me sipërfaqe 375.4 m², me vendodhje në lagjen “Bishanak”, Rr. “Skëndërbeu” Fier;

Pasuri të llojit “bodrum garazhde” me sipërfaqe 198.5m2 në lagjen “Bishanak”, Rr. “Skëndërbeu” Fier;

Pasuri të llojit “bodrum garazhd” me sipërfaqe 113m2 në lagjen “Bishanak”, Rr. “Skëndërbeu” Fier;

Njësi tregtare “Magazinë” me sipërfaqe 1200 m2, në rrugën interurbane kryesore “Fier-Lushnje”;

Pasuri e llojit “Papafingo”, me sipërfaqe totale 399.6 m², në lagjen “Bishanak”, Rr. “Skëndërbeu”, Fier;

Pasuri e llojit “Apartament”, me sipërfaqe totale 56.9 m2, në lagjen “Bishanak”, Rr. “Skëndërbeu” Fier;

Pasuri e llojit “Apartament”, me sipërfaqe totale 102 m2, në lagjen “Bishanak”, Rr. “Skëndërbeu” Fier;

Pasuri e llojit “Apartament”, 9 m2, në lagjen “Bishanak”, Rr. “Skëndërbeu” Fier;

Pasuri e llojit “Apartament”, 8 m2, në lagjen “Bishanak”, Rr. “Skëndërbeu” Fier;

Pasuri e llojit “Apartament”, 9 m2, në lagjen “Bishanak”, Rr. “Skëndërbeu” Fier;

Pasuri e llojit “Apartament”, 102 m2, në lagjen “Bishanak”, Rr. “Skëndërbeu”, Fier;

Pasuri e llojit “Apartament”, 4 m2, në lagjen “Bishanak”, Rr. “Skëndërbeu” Fier;

Pasuri e llojit “Apartament”, 7 m2, në lagjen “Bishanak”, Rr. “Skëndërbeu” Fier;

Pasuri e llojit “Apartament”, 4 m, në lagjen “Bishanak”, Rr. “Skëndërbeu” Fier;

Pasuri e llojit “Tokë Truall”, 1500 m2, km 12, rruga interurbane kryesore “Fier-Lushnje”;

Pasuri e llojit “Tokë Arë”, me sipërfaqe 1920m2, në Lushnje;

Pasuri e llojit “Tokë Arë”, me sipërfaqe 1998 m2 në Lushnje.

Pasuri e llojit “Tokë Arë”, me sipërfaqe 607 m2, në Lushnje;

Pasuri e llojit “Tokë Arë”, me sipërfaqe 893 m2, në Lushnje;

Pasuria e llojit “Tokë Arë”, me sipërfaqe 935 m2, në Lushnje;

Pasuria e llojit “Tokë Arë”, me sipërfaqe 1063 m2, në Lushnje;

Pasuri lloji “Ullishte”, me sipërfaqe 3300 m2, në Kolonjë, Lushnje;

Pasuri e luajtshme automjet “Mercedes-Benz” ML, model AMG, viti prodhimi 2011;

Pasuri e luajtshëme automjet “Hyndai Avante”, viti prodhimi 2016;

Pasuri e luajtëshme automjet “Hyndai Tucson”, viti prodhimi 2021;

Subjektit tregëtar PF, me emër “Xh. H.”.

Subjekt tregëtar PF,me emër “A.H.”, me objekt të veprimtarisë: “Palestër dhe Qëndër Estetike”.

Subjektit tregtar PF, me objekt të veprimtarisë “Fermë bujqësore”;

Subjektit tregtar “E.F”, me objekt të veprimtarisë: “Palester, hapesire per aktivitete te ndryshme sportive si dhe operacione tregtare me pasuri të luajtshme dhe të paluajtshme, si dhe të administroje, të bleje, të shese,…”.

6 (gjashtë) llogari bankare dhe shumave monetare në këto llogari, në total 97.150 (nëntëdhjetë e shtatë mijë e njëqind e pesëdhjetë mijë) Euro dhe 1,575.142 (njëmilion e pesëqind e shtatëdhjetë e pesë mijë e njëqind e dyzetë e dy) Lekë, në emër të shtetasve A.H., G.H., J.H., B.H. dhe subjektit “E.F.”sh.p.k., pranë dy bankave të nivelit të dytë në Shqipëri.

/rtsh.al/