RTSH 24 Live

Kosova

Marrëveshja me Serbinë, Kurti: Zbatimi duhet të niste ditën e djeshme

21/03/2023

Marrëveshja me Serbinë, Kurti: Zbatimi duhet të niste ditën e djeshme

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti ka deklaruar sot (21 mars), se marrëveshja e arritur me Serbinë në Ohër, duhet të kishte hyrë në fuqi që ditën e djeshme (20 mars).

Pas pjesëmarrjes në konferencën e dytë nacionale për shënimin e Ditës Botërore të Punës Sociale, Kurti u shpreh se termi vetëmenaxhim në marrëveshjen e arritur me Serbinë, i përket Konvetës Evropiane për të Drejtat e Njeriut.

Gjatë takimit që zhvilluar më 18 mars në Ohër, Kryeministri Kurti dhe Presidenti serb Aleksandër Vuçiç arritën marrëveshjen e pashkruar, për propozimin europian për normalizimin e marrëdhënieve mes dy vendeve.

Pas arritjes së kësaj marrëveshje, BE publikoi aneksin zbatues të marrëveshjes për rrugën e normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, sipas së cilës:

1. Kosova dhe Serbia angazhohen plotësisht të respektojnë të gjitha Nenet e Marrëveshjes dhe këtë Aneks, dhe të zbatojnë të gjitha detyrimet e tyre përkatëse që rrjedhin nga Marrëveshja dhe kjo Aneks në mënyrë të përshtatshme dhe në mirëbesim.

2. Palët kanë parasysh se Marrëveshja dhe Aneksi i Zbatimit do të bëhen pjesë integrale e proceseve përkatëse të anëtarësimit të Kosovës dhe Serbisë në BE. Palët vënë në dukje se menjëherë pas miratimit të Marrëveshjes dhe këtij Aneksi, Lehtësuesi i BE-së do të fillojë procesin për të ndryshuar standardet e Kapitullit 35 për Serbinë për të pasqyruar detyrimet e reja të Serbisë që rrjedhin nga Marrëveshja dhe kjo Aneks. Agjenda e Grupit Special të Kosovës për Normalizim do të pasqyrojë në mënyrë të barabartë obligimet e reja të Kosovës që rrjedhin nga Marrëveshja dhe kjo Aneks.

3. Palët bien dakord të miratojnë Deklaratën për Personat e Zhdukur, siç është negociuar në kuadër të Dialogut të lehtësuar nga BE-ja, si çështje urgjente.

4. Për të zbatuar nenin 7, Kosova fillon menjëherë negociatat në kuadër të Dialogut të ndërmjetësuar nga BE-ja për vendosjen e aranzhimeve dhe garancive specifike për të siguruar një nivel të duhur të vetë-menaxhimit për komunitetin serb në Kosovë, në përputhje me marrëveshjet e mëparshme përkatëse të Dialogut siç përcaktohet nga Lehtësuesi i BE-së. .

5. Palët bien dakord të krijojnë një Komitet të Përbashkët Monitorues, të kryesuar nga BE-ja, brenda 30 ditëve. Zbatimi i të gjitha dispozitave do të sigurohet dhe mbikëqyret nga Komiteti i Përbashkët i Monitorimit.

6. Për të zbatuar nenin 9, BE-ja do të organizojë një konferencë donatorësh brenda 150 ditëve për të krijuar një paketë investimi dhe ndihme financiare për Kosovën dhe Serbinë. Asnjë disbursim nuk do të ndodhë përpara se BE-ja të përcaktojë se të gjitha dispozitat e Marrëveshjes janë zbatuar plotësisht.

7. Kosova dhe Serbia pajtohen që të gjitha nenet do të zbatohen në mënyrë të pavarur nga njëri-tjetri.

8. Rendi i paragrafëve të kësaj shtojce nuk cenon rendin e zbatimit të tyre.

9. Kosova dhe Serbia pajtohen të mos bllokojnë zbatimin e asnjë prej neneve.

10. Të gjitha diskutimet në lidhje me zbatimin e Marrëveshjes do të zhvillohen në kuadër të Dialogut të ndërmjetësuar nga BE.

11. Kosova dhe Serbia pranojnë se çdo mosrespektim i detyrimeve të tyre nga Marrëveshja, ky Aneks ose Marrëveshjet e Dialogut të kaluar mund të ketë pasoja të drejtpërdrejta negative për proceset e tyre përkatëse të anëtarësimit në BE dhe ndihmën financiare që marrin nga BE-ja.

/rtsh.al/