RTSH 24 Live

Lifestyle

Burrat dhe gratë e përjetojnë ndryshe lumturinë

24/11/2022

Burrat dhe gratë e përjetojnë ndryshe lumturinë

A janë burrat apo gratë më të lumtur? Shkenca konfirmon se meshkujt dhe femrat i përjetojnë emocionet pozitive apo negative ndryshe. Pamja komplekse e këtyre dallimeve siç dalin nga kërkimet e fundit është përshkruar në një artikull të botuar në The Conversation .

"Lumturia femërore" ka rënë gjatë 30 viteve të fundit megjithëse disa studime të fundit statistikore sugjerojnë se ajo arrin kulmin në pleqëri kur presionet e jetës familjare lehtësohen. Gratë gjithashtu rrezikojnë dyfishin e zhvillimit të depresionit sesa burrat por janë më të shpejta për të dalë prej tij.

Ky predispozicion balancohet nga fakti se emocionet pozitive përjetohen me intensitet më të madh në gjininë femërore. Ndoshta për arsye që lidhen me evolucionin femrat shprehin më lehtë gëzimin, afërsinë por edhe frikën të gjithë komponentë që lidhen me marrëdhëniet shoqërore që si figura kryesore të kujdesit duhet të kultivojnë.

Këto emocione ndahen edhe më lehtë me të tjerët verbalisht në përgjithësi mendohet se lumturia femërore, krahasuar me lumturinë mashkullore është më e lidhur me kontekstin relacional. Disa studime konfirmojnë se gratë shënojnë më shumë në detyrat e njohjes së emocioneve, ndjeshmërisë sociale dhe ndjeshmërisë. Megjithatë ajo që mund të duket si "përfitimet" tejkalohet nga çështja e zemërimit .

Burrat janë më të prirur ta shprehin atë hapur dhe ta drejtojnë atë tek personi në fjalë. Anasjelltas nuk është "shoqërisht e pranueshme" që gratë të shprehin zemërimin hapur prandaj ato priren ta përvetësojnë atë dhe ta transformojnë atë në mendime të fshehta një faktor që sipas shkencëtarëve kontribuon në cënueshmërinë e grave ndaj stresit dhe depresionit.

Burrat tregojnë aftësi më të mëdha për zgjidhjen e problemeve dhe fleksibilitet njohëse karakteristika që mund të kontribuojnë në një humor pozitiv më të qëndrueshëm, më pak të lidhur me luhatjet e jashtme. Nga ana e tyre gratë luftojnë për të mbajtur një gjendje shpirtërore të kënaqur dhe të lumtur nëse inputet sociale rreth tyre nuk e lejojnë atë për shembull ato priren më shumë t'i bëjnë nevojat e të tjerëve një prioritet mbi të tyren një karakteristikë që i bën ato madje më të prirur ndaj pakënaqësisë dhe zhgënjimit. Për meshkujt është më e lehtë të kultivojnë kënaqësinë. Pavarësisht dallimeve përfitimet e lumturisë në humor dhe shëndet i shqetësojnë të gjithë pa dallim dhe më e rëndësishmja janë ende të lidhura me marrëdhëniet shoqërore dhe jo vetëm me individualitetin.

/rtsh.al/