RTSH 24 Live

Rajon

Ratifikohet marrëveshja e sigurimeve shoqërore midis Bullgarisë dhe Shqipërisë

21/02/2024

Ratifikohet marrëveshja e sigurimeve shoqërore midis Bullgarisë dhe Shqipërisë

Asambleja Kombëtare e Bullgartisë ratifikoi të mërkurën një marrëveshje të sigurimeve shoqërore midis Bullgarisë dhe Shqipërisë.

Marrëveshja bazohet në parimet e trajtimit të barabartë të personave, eksportit të përfitimeve dhe pensioneve, zbatueshmërisë së një legjislacioni në lidhje me detyrimin e sigurimit dhe grumbullimin e periudhave të sigurimit.

Marrëveshja do të zbatohet për Bullgarinë në lidhje me legjislacionin në lidhje me sigurimet shoqërore publike për përfitimet e sëmundjes dhe lehonisë; përfitimet për aksidentet në punë dhe sëmundjet profesionale; pensionet; pensionet për paaftësi për shkak të sëmundjes së përgjithshme; pensionet për paaftësi për shkak të aksidenteve në punë dhe sëmundjeve profesionale; pensionet e të mbijetuarve.

Marrëveshja për Shqipërinë zbatohet për të gjithë legjislacionin në lidhje me skemën e detyrueshme të sigurimeve shoqërore: përfitimet e sëmundjes për punonjësit; përfitimet e lehonisë për personat e punësuar dhe të vetëpunësuar si dhe për punëdhënësit; përfitimet nga aksidentet dhe sëmundjet profesionale; pensionet e pleqërisë, të invaliditetit dhe të të mbijetuarve për personat e punësuar dhe të vetëpunësuar si dhe punëdhënësit.

/ rtsh.al /