RTSH 24 Live

Europa

Eurostat: Çmimet më të ulëta të konsumit në Evropë janë në Rumani

22/06/2022

Eurostat: Çmimet më të ulëta të konsumit në Evropë janë në Rumani

Me një nivel çmimi për mallrat dhe shërbimet e konsumit prej 55.5% të mesatares së BE-së, Rumania kishte çmimet më të ulëta të konsumit në Evropë vitin e kaluar, sipas Eurostat, shkruan Romania Insider.

Në vitin 2021, nivelet e çmimeve për mallrat dhe shërbimet e konsumit ndryshonin gjerësisht në të gjithë Evropën. Çmimet e energjisë në Rumani (59.1% e mesatares së BE-së), komunikacionit (38.6% e mesatares së BE-së) dhe HoReCa (53.5% e mesatares së BE-së) ishin shumë më poshtë se ato në shtetet e tjera të BE-së, por çmimet për mallrat e tregtueshme ishin mjaft afër: 98.2 % e mesatares së BE-së për pajisjet elektronike të konsumit, 94.4% për pajisjet e konsumit, 93.5% për këpucët.

Veçanërisht, indeksi i nivelit të çmimeve totale peshohet bazuar në shportën e konsumit të secilit vend - e cila, në rastin e Rumanisë (për shkak të buxheteve më të ulëta të familjeve), është e anuar drejt një përqindjeje të lartë të faturave të energjisë dhe ushqimit.

Çmimet e ushqimeve në Rumani janë 69% e çmimeve mesatare të BE-së, sipas Eurostat, por gama e produkteve në tregun vendas ndryshon ndjeshëm nga ato të shitura në vendet më të zhvilluara, prandaj diferenca është ndoshta shumë më e vogël.

Niveli më i lartë i çmimeve midis vendeve anëtare të BE-së u vu re në Danimarkë, 40% mbi mesataren e BE-së, ndërsa në Rumani dhe Bullgari, niveli i çmimeve ishte 44% nën mesataren e BE-së.

Rezultatet bazohen në anketat e çmimeve që mbulojnë më shumë se 2 000 mallra dhe shërbime të konsumit, të cilat janë kryer në 36 vende evropiane që marrin pjesë në programin Eurostat-OECD Paritetet e Fuqisë Blerëse (PPP). 

Grupi i vendeve pjesëmarrëse përfshin 27 shtete anëtare të BE-së, tre vende të EFTA-s (Islanda, Norvegjia dhe Zvicra), pesë vende kandidate (Shqipëria, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut, Serbia dhe Turqia) dhe një vend kandidat potencial (Bosnja dhe Hercegovina). (Sipas Romania Insider)