RTSH 24 Live

Lifestyle

Shpikësi i internetit thotë se 1/3 e të rinjve në mbarë botën nuk kanë akses në internet

12/03/2021

Shpikësi i internetit thotë se 1/3 e të rinjve në mbarë botën nuk kanë akses në internet

Tim Berners-Lee, shpikësi i World Wide Web, në 32 vjetorin e krijimit të internetit tha seqeveritë duhet të punojnë për të siguruar akses në internet broadband për të gjithë botën deri më 203-ën. “Qeveritë duhet të miratojë ligje të cilat qeverisin internetin dhe vënë kompanitë e teknologjisë përballë përgjegjësisë,” ha Berners-Lee.

Shumë të rinj sot nuk kanë akses në internet ku mund të zbulojnë talentin dhe idetë e tyre tha ai. Berners-Lee krijoi internetin ndërsa po punonte në laboratorin kërkimit të CERN në 1989. “1/3 e të rinjve në botë nuk kanë akses në internet ose kanë internet të cilësisë së dobët i pamjaftueshëm për të punuar dhe mësuar nga shtëpia,” tha Berners-Lee.

Tim Berners-Lee, shpikësi i World Wide Web, në 32 vjetorin e krijimit të internetit tha seqeveritë duhet të punojnë për të siguruar akses në internet broadband për të gjithë botën deri më 203-ën. “Qeveritë duhet të miratojë ligje të cilat qeverisin internetin dhe vënë kompanitë e teknologjisë përballë përgjegjësisë,” ha Berners-Lee.

Shumë të rinj sot nuk kanë akses në internet ku mund të zbulojnë talentin dhe idetë e tyre tha ai. Berners-Lee krijoi internetin ndërsa po punonte në laboratorin kërkimit të CERN në 1989. “1/3 e të rinjve në botë nuk kanë akses në internet ose kanë internet të cilësisë së dobët i pamjaftueshëm për të punuar dhe mësuar nga shtëpia,” tha Berners-Lee.