RTSH 24 Live

Ekonomi

Sa është kosto e “shpëtimit” nga përmbytjet? Fenomeni “zgjidhet” pas 10 vitesh, akordohet vetëm 20% i buxhetit të nevojshëm

21/11/2022

Sa është kosto e “shpëtimit” nga përmbytjet? Fenomeni “zgjidhet” pas 10 vitesh, akordohet vetëm 20% i buxhetit të nevojshëm


Shirat e parë të dimrit kanë krijuar të njëjtën situatë të përsëritshme pothuajse çdo vit ku qindra hektarë tokë e banesa gjenden nën ujë në të gjithë vendin, shkruan SCAN TV. 
Por a janë marrë masa për t’i paraprirë kësaj situatë dhe a kanë qenë ato serioze?

Në vitin 2019, qeveria miratoi Strategjinë Kombëtare të Ujitjes dhe Kullimit 2019– 2031 dhe planin e veprimit. Ata kishin në fokus marrjen e masave konkrete për të parandaluar përmbytjet.
Por mesa duket 3 vite pas, efektet kanë qënë minimale.

Por sa do të kushtonte e gjithë ndërhyra e nevojshme për shmangien e këtij fenomeni që sjellë dëme të pallogaritshme çdo vit për familjet shqiptare? 

Sipas vlerësimit të bërë nga Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural , për një periudhe 10-13 vjeçare, ku llogaritja është bërë që nga viti 2019, kostoja totale për rehabilitimin dhe modernizimin e infrastrukturës së ujitjes, infrastrukturës së kullimit, digave të rezervuarëve të ujitjes dhe objekteve të mbrojtjes nga përmbytja, është rreth 717 milionë USD.

Nga ky total 253.6 milionë USD, vlersohet rehabilitimi dhe modernizimi i infrastrukturës së ujitjes për të mundësuar ujitjen në sipërfaqen potencialisht të ujitshme prej 360 mijë ha; 56.5 milionë USD rikthimi i infrastrukturës së kullimit në parametra optimal në sipërfaqen potencialisht të kalueshme prej 280 mij ha; 130.2 milionë USD rehabiliti i 410 digave (ose rreth 65% e numrit të përgjithshëm) për rritjen e sigurisë së tyre dhe garantimin e burimeve ujore për skemat ekzistuese; 276.8 milionë USD rritjea e sigurisë së mbrojtjes nga përmbytja lumore dhe detare, nëpërmjet rehabilitimit/ rikonstruksionit të argjinaturave ekzistuese dhe ndërtimit të strukturave reja.

Duke zbritur investimet që janë bërë në tre vitet e kaluara, nga viti 2022-2031, llogaritet të investohen rreth 700 milionë dollarë apo 79 miliardë lekë. 

Pra Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural do ti duhet të shpenzojë mesatarisht afro 70 milionë dollarë në vit për një dekadë me qëllim zgjidhjen e këtij problemi, ndërkohë që fondet vjetore të akorduara për këtë zë në buxhet variojnë në rreth 14 milionë dollarë, apo 20 për qind e nevojës për tu investuar. Nëse do të ketë impakt kjo strategji dhe a do të mund të vihen në jetë të gjitha investimet e parashikuara, kjo mbetet për tu parë.

( Marrë nga SCAN TV )