RTSH 24 Live

Ekonomi

Programi për punë të denjë/ Nënshkruhet memorandumi, synon punësim më gjithëpërfshirës

23/01/2023

Programi për punë të denjë/ Nënshkruhet memorandumi, synon punësim më gjithëpërfshirës

Nënshkruhet në Tiranë, memorandumi i Mirëkuptimit lidhur me Programin Vendor të Punës së Denjë 2023-2026, mes Qeverisë së Republikës së Shqipërisë dhe organizatave të punëdhënësve, sindikatave dhe Organizatës Ndërkombëtare te Punës (ILO)

Objektivi parësor i këtij memorandumi është nxitja e shanseve, për burrat dhe gratë për të patur punë të denjë dhe produktive në kushtet e lirisë, barazisë, sigurisë dhe dinjitetit njerëzor. 

Kjo memorandum merr në konsideratë prioritetet e partnerëve të ILO-s, të shprehura në konsultimet e mbajtura me ta.

Promovimi i punës se denjë eshte një komponent kyç i politikave të zhvillimit dhe njëkohësisht, objektiv politik kombëtar i qeverive dhe partnerëve socialë. 

/rtsh/