RTSH 24 Live

Sociale

Ndryshimet në Kodin Rrugor, Hysi: Dënime më të ashpra në rast të mosrespektimit të rregullave!

07/05/2021

Ndryshimet në Kodin Rrugor, Hysi: Dënime më të ashpra në rast të mosrespektimit të rregullave!

Nënkryetarja e Kuvendit Vasilika Hysi deklaroi të premten se ndryshimet që miratohen në Kuvend, në Kodin Rrugor, ashpërsojnë masat për drejtuesit e mjeteve që shkelin rregullat e qarkullimit rrugor. Zonja Hysi tha se me projektligjin “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin për “Kodin Rrugor të Republikës së Shqipërisë”, synohet rritja e sigurisë rrugore.
Në fjalën e saj, ajo tha se parandalimi më efikas i aksidenteve rrugore, përshtatja e ligjit me përmirësimin e sistemeve të brendshme ose të kalimit të shërbimit online që u ofrohet qytetarëve, janë  përparësi për sigurinë rrugore dhe jetën e tyre.
“Ulja e kostove për shërbimet ndaj qytetarëve, pa rritur kostot e institucioneve, rritja e cilësisë së shërbimit për qytetarët, procedura administrative të thjeshta për  qytetarët dhe rritja e eficiencës së dokumentacionit dhe të  dhënave mbi përdoruesit e mjeteve dhe mjetet janë të mirëpritura”, vijoi zonja Hysi.
“Të nderuar përdorues të rrugës, drejtues mjeti apo kombësorë, pavarësisht moshës në ndryshimet që miratohen sot në Kodin Rrugor, ashpërsohen masat për drejtuesit e mjeteve që shkelin rregullat e qarkullimit rrugor kryesisht për drejtimin e automjetit, pas përdorimit të alkoolit, për përdorimin e  celularit, apo shkelje të përsëritura”, tha ajo.
Zonja Hysi shtoi se projektligji adreson shumë problematika për shkeljet rrugore përsa i përket përparësisë, ka dënime më të ashpra në rast të mosrespektimit të rregullave të qarkullimit rrugorë për përparësinë në rrugë por dhe në rast të përsëritjes së shkeljeve brenda një viti. “Një sjellje e re që sillet në Kodin Rrugore është sjellja agresive në rrugë, kur ju drejtues të mjeteve në rrugët urbane apo dytësore ushtroni presion apo agresion të mjetit nëpërmjet sistemit të ndriçimit, duke mos ruajtur distancën, duke kërkuar rrugën padrejtësisht dhe duke vënë  në rrezik jetën e njerëzve dhe kryesisht të përdoruesve të rrugës”, tha zonja Hysi.
“Këshillimi është një masë e re që shtohet në Kodin Rrugor për kategori të shkeljeve të caktuara, për të cilat agjenti verifikues do të regjistrojë këshillimin, por ky këshillim regjistrohet në sistem dhe ka pasoja në vijueshmërinë masave që do ndërmerren nëse ju do të shkelni rregullat e Kodit Rrugor”, tha ajo.